(Η Ιστοσελίδα είναι υπό ανακατασκευή - Site under reconstruction)
ΑΣΤΡΟΝ. Λύσεις καί συστήματα γιά τήν διαχρονική κερδοφορία τής επιχειρήσεώς σας από τό 1982 από τό 1982 |έως καί σήμερα.

Κλασικές καί Διαδικτυακὲς εφαρμογές Η/Υ, Μελέτες - συμβουλευτική, Προβολή, Διαφήμισις, Σχέσεις, Δίκτυα, Αντιπροσωπεύσεις, Εκπροσωπήσεις.
Aπό τής ιδρύσεώς της, τό 1982, η ΑΣΤΡΟΝ ανέπτυξε καί αναπτύσει εξιδεικευμένες εφαρμογές λογισμικού (κατά παραγγελίαν) καί πληροφοριακά συστήματα προσαρμοσμένα εις τίς ιδιαίτερες ανάγκες καί απαιτήσεις γιά οργάνωσι, παρακολούθησι καί διαχείρισι δραστηριοτήτων βιομηχανικών, εμπορικών, καί άλλων επιχειρηματικών οργανισμών. Διαθέτει επίσης έτοιμες, αξιόπιστες, ευέλικτες, παραμετρικές, εξειδικευμένες εφαρμογές, προσφέροντας λύσεις καί συστήματα γιά τήν διαχρονική κερδοφορία μίας επιχειρήσεως.

Ιστοσελίδες | Διαδικτυακές εφαρμογές | Banners | Λογότυπα

Ειδικευόμαστε στην κατασκευή, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ιστοσελίδων, διαδικτυακών εφαρμογών, ηλεκτρονικού καταστήματος, ακολουθώντας την τελευταία τάση της τεχνολογίας συμβατή με όλες τις συσκευές.

Εμπορικές και Βιομηχανικές εφαρμογές

-Πληροφοριακά συστήματα διαχειρίσεως επιχειρηματικών πόρων (ERP)
-Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειρίσεως συντηρήσεων – βλαβών ανταλλακτικών («Αιγίς»).
-Ειδικές εφαρμογές καί κατασκευές (κατά παραγγελίαν)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ |Επισκευές υπολογίστων | Δίκτυα

Αναλαμβάνουμε τήν προμήθεια τού εξοπλισμού.Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί νά συνίσταται από Η/Υ πάσης φύσεως, περιφεριακά, Ειδικούς Εγκεκριμμένους Φορολογικούς Μηχανισμούς (Ηλεκτρονικές συσκευές) γιά τήν σήμανσι τών εκδιδομένων παραστατικών, άλλον βοηθητικό ή συμπληρωματικό εξοπλισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP)
Τό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΜΟΝΙΑ έχει αναπτυχθεί γιά νά καλύψη ανάγκες εμπορικών καί βιομηχανικών επιχειρήσεων. Έχει αναπτυχθεί γιά περιβάλλον MS Windows, μέ τήν χρήσι τής προγραμματιστικής γλώσσας C# καί μέ δομή δεδομένων βασισμένη στόν MS SQL 2005-2008

Είναι μία οικονομική και κυρίως αξιόπιστη πρόταση της αγοράς!
Είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο ηλεκτρονικό κατάστημα που είναι ανεπτυγμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε η παραμετροποίηση, η συντήρηση και η ενημέρωση του περιεχομένου να γίνεται εύκολα, γρήγορα και χωρίς να χρειάζεται να έχει κανείς εξειδικευμένες γνώσεις υπολογιστών και διαδικτύου.

Εργαλείο διαχείρισεως περιεχομένου ιστοσελίδων. Πλήρης διαχείρισις ιστολεσίδος με απεριόριστές επιλογες προβολής και διαφήμισης.
Προβολή της επιχείρησής σας στις καλύτερες δυνατές θέσεις των μηχανών αναζητήσεως.

Λόγοι προτιμήσεως

1. Η πολυετής παρουσία μας.

Από έτος τής ιδρύσεώς της, το 1982, η ΑΣΤΡΟΝ δραστηριοποιείται εις τήν ανάπτυξιν εμπορικών, βιομηχανικών και διαδυκτυακών εφαρμογών.

2. Σωστά, Εύκολα, Γρήγορα

Οι υπηρεσίες μας ή τά προϊόντα μας νά παράγουν ορθά, γιά τούς χρήστες των, αποτελέσματα,
τά ανωτέρω αποτελέσματα – ωφέλη, νά παράγωνται μέ απλόν, εύχρηστον καί κατανοητόν τρόπο,
τά ανωτέρω αποτελέσματα νά παράγωνται εγκαίρως καί ταχύτατα, όταν απαιτούνται!Όσον περισσότερο πληρούνται οι ανωτέρω ιδιότητες, τόσον χρησιμώτεροι καί ωφελιμώτεροι θά σάς είμεθα!

3. Για τις συνεργασίες μας.

Συνεργαζόμαστε πάντα με τους καλύτερους, με σκόπο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

4.Οι δεσμεύσεις μας

Δεν θα ισχυριστούμε ποτέ ότι στην διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράμματος δεν παρουσιάζονται προβλήματα. Δεσμευόμαστε όμως οτι θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας και ότι το κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται δεν θα το αντιμετωπίζουμε κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον αλλά κοιτάζοντας και οι δυο μαζί το πρόβλημα για όσο χρειαστεί μέχρι να βρεθεί λύση.

Τελευταία Νέα

Error: Please set your Twitter oAuth API Keys on Control Panel > Global Settings > API Keys page. (Missing Consumer Key)