Περί τού ονόματος τού προγράμματος Αιγίς

Τί σημαίνει η λέξις “Αιγίς”

Εις τήν Ελληνικήν παράδοσιν (Μυθολογίαν) διασώζονται δύο εκδοχές, γύρω από τό όνομα Αιγίς:

Α’. Κατά τήν Ελληνικήν Μυθολογία, η Ρέα, σύζυγος τού Κρόνου, πήγε έγκυος εις τήν νήσο Κρήτην, όπου εγέννησε τόν Δία, καί τόν έκρυψεν εις τό όρος Δίκτη, εις τό σπήλαιον τής Δίκτης, γιά νά μήν τόν φάη ο Κρόνος. Τόν νεογέννητο Δία παρέλαβον οι Νύμφες καί τόν έβαλαν σέ χρυσή κούνια. Ο Δίας ετρέφετο μέ τό γάλα μίας θαυμαστής αιγός (γίδας), τής Αμάλθειας. Ο Δίας μεγάλωνε γρήγορα. Κάποτε, παίζοντας μέ τήν Αμάλθεια, τής έσπασε τό ένα κέρατο. Ως Θεός όμως πού ήταν, εχάρισε εις τό κέρας αυτό θαυμαστές ιδιότητες. Όποιος τό είχε θά μπορούσε νά έχη όλα τά αγαθά τής ζωής.
Όταν κάποτε πέθανε η Αμάλθεια, ο Δίας πήρε τό δέρμα της, τήν αιγίδα, καί τό φόρεσε.
Αυτό τόν προστάτευε από διαφόρους κινδύνους, τόν έκανε “άτρωτο”  . Τώρα ήταν υπό τήν αιγίδα (προστασία) τού δέρματος.
Αργότερα εχάρισε τό δέρμα αυτό εις τήν κόρη του, τήν θεά Αθηνά, η οποία τό έφερε πάνω εις τήν ασπίδα της.
Β’. Κατά τό “Λεξικόν Ομηρικόν” τού Ιωάννη Πανταζίδου (έκδοσις τού 1888, διασκευή από Γερμανικήν έκδοσιν):
Αιγίς εκαλείτο η σκοτεινή καί φοβερά τού Διός ασπίς, η υπό τού Ηφαίστου εκ μετάλλου φιλοτεχνηθείσα (Ο 308), καί μέ 100 χρυσούς θυσάνους κοσμηθείσaspisα “εις φόβον ανδρών”. Επισειομένη υπό τού Διός εμποιεί φόβον καί έκπληξιν (Δ 167), αλλά χρησιμεύει καί είς υπεράσπισιν (Σ 204, Φ 400, Ω 20). Σέ παρενθέσεις οι αναφορές εις τίς ραψωδίες τής Ιλιάδος τού Ομήρου.)
Ως φόβητρα ήσαν ζωγραφισμένα επάνω της η Έρις, η Αλκή, η Ιωκή καί η κεφαλή τής Γοργόνας. Τήν ασπίδα αυτή τήν χρησιμοποιούσε καί η Αθηνά καί μερικές φορές καί ο Απόλλων. (Αιγιδοφόρος ήταν καί ένα συνηθισμένο επίθετο τού Διός).
Από εδώ προέρχεται καί η φράσις … υπό τήν αιγίδα, υπό τήν σκέπην, υπό τήν προστασίαν, υπό τήν φροντίδαν.
Εις τήν εν λόγω εφαρμογή λοιπόν, εδόθη τό όνομα Αιγίς, διότι εκτιμάται ότι είναι δυνατόν, μέ τήν επιμελή χρήσιν της, νά προστατεύση τήν επιχείρησι από βλάβες, οι οποίες εν συνεχεία δημιουργούν άλλα προβλήματα.
Τό όνομα Αιγίς εις τήν εφαρμογή επροτάθη υπό τού κ. Κυριάκου Δελητζάκη, συνεργάτου τής ΑΣΤΡΟΝ σέ θέματα πληροφορικής