Καταχωρίσεις - Φιλοξενία

Κατοχύρωσις όνομάτων καἰ Φιλοξενία ιστοσελίδων

Κατοχύρωσις oνομάτων καἰ Φιλοξενία ιστοσελίδων

Γιά τήν δημιουργία μίας ιστοσελίδος, απαιτείται,εάν δέν υπάρχη ήδη, πρώτον η κατωχύρωσις ενός ονόματος (domain name) σέ ειδικούς εξουσιοδοτημένους από τίς κρατικές αρχές καί οργανισμούς, εταιρείες (π.χ. companyname.gr, myname.com, …) καί κατόπιν γίνεται ο σχεδιασμός καί η ανάπτυξις τής ιστοσελίδος, η οποία, γιά να είναι ορατή καί προσβάσιμη στό κοινό, θά πρέπη να φιλοξενηθή σέ κάποιον Η/Υ, μέ συγκεκριμμένες προδιαγραφές και προγράμματα (φιλοξενητής – πάροχος).

Προσπαθούμε νά προσφέρουμε τἰς καλλίτερες κατά τό δυνατόν υπηρεσίες στίς καλλίτερες τιμές.
Συνεργαζόμαστε μέ μεγάλες επιχειρήσεις καταχωρίσεωςσης ονομάτων καί φιλοξενίας Ιστοσελίδων, μὲ στόχο κορυφαίες ταχύτητες, ολοκληρωμένες απεριόριστες, υπηρεσίες δίχως κανέναν περιορισμό καί μοναδικές τιμές.